Általános Szerződési Feltételek

Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem lesz hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya a Szolgáltató weblapján (https://bamboosaxes.com) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. 

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://bamboosaxes.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: https://bamboosaxes.com/doc/Bambusz_Szaxofonok_Altalanos_Szerzodesi_Feltetelek.pdf

Szolgáltató adatai

A Bambusz Szaxofonok webáruházat Homoki János egyéni vállalkozó üzemelteti.
A webáruház megnevezése: Bambusz Szaxofonok
A webáruház interentes címe: www.bamboosaxes.com
A szolgáltató neve: Homoki János e.v.
A szolgáltató székhelye és telephelye (és egyben panaszügyintézés helye): 6000 Kecskemét, Petőfi Sándor utca 3. 2/61.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: bamboosaxes@gmail.com
Adószám: 66552927-1-23 (alanyi adómentes, kisadózó)
Nyilvántartási szám: 35918540
A szolgáltatót az egyéni vállalkozók nyilvántartásába vevő hatóság: Kecskeméti Járási Hivatal, Okmányirodai Osztály
A hangszergyártás bejelentés-köteles, de nem engedélyköteles ipari tevékenység. A tevékenységet nyilvántartásba vevő hatóság neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda
Kamarai tagság: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Tárhelyszolgáltató adatai

Neve: WebHostingPad
Címe: 415 West Golf Road, Suite 5, Arlington Heights, IL 60005, USA
Weboldala: www.webhostingpad.com
E-mail címe: support@webhostingpad.com
Telefonszáma: +1 847 346 1801

Alapvető rendelkezések

 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 2. A jelen Szabályzat 2021. január 15. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.
 4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak a magyar nyelvű oldalon magyar forintban (HUF) és az angol nyelvű oldalon amerikai dollárban (USD) értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
 2. A webshopban minden listázott termék egyedi és egy kóddal van ellátva. A Felhasználó ezzel a kóddal tud az adott termékre hivatkozni a vásárlás vagy a termékről való érdeklődés során.
 3. A webshopban minden termékből csak egy darab áll rendelkezésre.
 4. A webshopban a Szolgáltató feltünteti a termék kódját, fontosabb méreteit (a hangszer hossza és a lyukak mérete), a termékről készült valós fotót és a termék valós hangmintáját. A hangminta visszhang nélkül és visszhanggal is tartalmazza az adott hangszer hangját, így a felhasználó mindig pontosan tudja, hogy mit vásárol.
 5. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
 6. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
 7. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

Vásárlás

 1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
 2. Felhasználó a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
 3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 4. A vásárlás regisztráció nélkül, elektronikus levelezés útján történik. 
 5. A megrendelésnek tartalmaznia kell a rendelt termék egyedi kódját, a szállítási és számlázási adatokat (nevet, címet, cégek esetén pedig az adószámot is), valamint a választott fizetési módot. A rendelés visszaigazolásánál közöljük az előrelátható szállítási időt. A visszaigazolásban szereplő szállítási idő nem kötelező érvényű, az a teljesítés várható idejére vonatkozó információ. Az ehhez képest később teljesített szállításokkal kapcsolatosan Homoki János egyéni vállalkozóval szemben jogi úton semmilyen igény nem érvényesíthető.

Rendelés menete

 1. A Felhasználó a bolt elérhető termékei közül eldönti, hogy mely az a termék (vagy melyek azok a termékek), amelyet (vagy amelyeket) meg szeretne vásárolni. A hangszer kiválasztásakor ajánlatos figyelembe venni a hangszer méreteit (hangszer hossza és a lyukak mérete). Onnan látható, hogy a termék elérhető, hogy az adott sorban, az “Eladó” oszlopban a “Megveszem!” felirat jelenik meg és nem pedig az “Eladva” felirat.
 2. Ezután a Felhasználó a “Megveszem!” feliratra kattint, ez el fogja indítani a telepített levelezőprogramot. A küldendő levél címe már ki lesz töltve a bamboosaxes@gmail.com e-mail címmel és a levél tárgyában pedig automatikusan szerepelni fog a kiválasztott hangszer kódja. Több hangszer vásárlása esetén a Felhasználónak ki kell egészítenie az e-mail tárgyát a többi, megvásárolni kívánt hangszer kódjával is. Ha a Felhasználó számára esetleg nem áll rendelkezésre telepített levelező program, máshogyan is írhat levelet a bamboosaxes@gmail.com-ra, amelyben leírja a kiválasztott hangszer kódját.
 3. Ezután a Felhasználó a levél szövegében kifejezi vásárlási szándékát, leírja a szállítási és számlázási adatait (név, cím, cégek esetén pedig az adószám is kötelező), valamint a kiválasztott fizetési módot, majd elküldi a levelet.
 4. Ezek után a Szolgáltató egy válaszlevélben visszajelez (továbbiakban: visszaigazoló e-mail), hogy elérhető-e az adott hangszer, és elküldi a fizetési információkat, ami tartalmazza a termék árát és a szállítási díjat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy nagyon ritkán előfordul, hogy ugyanarra a hangszerre egy időben több rendelés is érkezhet, ilyenkor a Szolgáltató mindig csak az először beérkezett megrendelést tudja teljesíteni és a többi megrendelést törli. Erről mindig tájékoztatja az érintett feleket.
 5. Miután Szolgáltatóhoz megérkezett az igazolás, hogy a termék ára kifizetésre került, elküldi az elektronikus számlát, ami tartalmazza az elektronikus jótállási jegyet is, és postára adja a terméket.
 6. Adatbeviteli hibák javítása: a vételár kifizetéséig a Felhasználónak lehetősége van módosítani a szállítási és számlázási adatait, ha ezekben hibát vétett. Ezt elektronikus levelezés útján tudja megtenni, ugyancsak a bamboosaxes@gmail.com e-mail címen.
 7. A szerződés a vételár teljes megfizetésével jön létre.

Fizetési módok

 1. Átutalás: A Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a megrendelést visszaigazoló e-mailben található bankszámlára három munkanapon belül köteles átutalni. Amennyiben a pénzügyi teljesítés nem történik meg a megadott határidőn belül, akkor azt a vásárlástól történő elállásnak tekintjük és töröljük megrendelését a rendszerünkből. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére. 
 2. Banki befizetés: A Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét köteles befizetni a megrendelést visszaigazoló e-mailben található bankszámlára három munkanapon belül az Erste Bank Hungary Zrt. bármelyik fiókjában. Amennyiben a pénzügyi teljesítés nem történik meg a megadott határidőn belül, akkor azt a vásárlástól történő elállásnak tekintjük és töröljük megrendelését a rendszerünkből. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.
 3. PayPal: A Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a megrendelést visszaigazoló e-mailben található PayPal linken három napon belül köteles befizetni. Amennyiben a pénzügyi teljesítés nem történik meg a megadott határidőn belül, akkor azt a vásárlástól történő elállásnak tekintjük és töröljük megrendelését a rendszerünkből. Az összeg Szolgáltató PayPal számláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.
 4. Készpénzes fizetés: Személyes fizetés választása esetén a Felhasználó előzetes időpont egyeztetés után a Szolgáltató telephelyén fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetés esetén csak magyar forintban van erre lehetőség. Fizetés után a Felhasználó a terméket személyesen átveheti.

Szállítás

 1. Lehetőség van személyes átvételre a Szolgáltató telephelyén előre egyeztetett időpontban.
 2. Ha A Felhasználó nem személyesen veszi át a terméket, akkor a Szolgáltató a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásait használva küldi el a csomagot a rendeléskor megadott címre:
  • Belföldön: Belföldi csomagként, 500 g alatt, több napos házhoz kézbesítéssel, ennek díja 1855 Ft. A szállítási idő átlagosan 3 – 4 munkanap.
  • Európában: Külföldi elsőbbségi, ajánlott levélként, 500 g alatt, ennek díja 3455 Ft. A szállítási idő átlagosan 4 – 6 munkanap.
  • Világszerte: Külföldi elsőbbségi, ajánlott levélként, 500 g alatt, ennek díja 3835 Ft. A szállítási idő átlagosan 10 – 20 munkanap.
 3. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Felhasználót az új adatokról. A Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
 4. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló e-mail alapján minden költséget tartalmaz. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el!

Ajánlati kötöttség

 1. Lehetőség van a termék személyes kipróbálására is a Szolgáltató telephelyén előre egyezetett időpontban, ilyenkor a szerződés szóban jön létre közös megegyezés után a vételár kifizetése után.
 2. Internetes rendelés esetén a szerződés kizárólag elektronikus levelezés (e-mail) útján jön létre.
 3. Lehetőség van a termékekről levélben érdeklődni a vásárlás előtt, ilyenkor a Felhasználónak nincs ajánlati kötöttsége egészen addig, amíg a Szolgáltatóval közösen meg nem egyeznek a termék megvásárlását illetően, és a Felhasználó ki nem fejezi vásárlási szándékát.
 4. Felhasználó az e-mailben történő megrendelés elküldését követően visszaigazoló e-mailt kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó levelezési fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

Fizetési kötelezettség

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a megrendelése leadásával – a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettsége keletkezik.

Lehetséges nyelvek és pénznemek

 1. A szerződéskötés lehetséges nyelvei a magyar és az angol.
 2. Az Általános Szerződési Feltételek jelen változata magyar nyelven íródik. A dokumentum angol nyelvű változata itt érhető el.
 3. A webshopnak (weboldalnak) angol és magyar nyelvű változatai érhetők el.
 4. Az angol nyelvű oldalon az árak amerikai dollárban vannak feltüntetve (USD), a magyar oldalon magyar forintban (HUF).
 5. A Felhasználó amerikai dollárban (USD) és magyar forintban (HUF) is fizethet.
 6. A rendelések feldolgozásánál, ha a Felhasználó által küldött vásárlási szándékot kifejező email angol nyelvű, akkor a Szolgáltató alap esetben az angol nyelvű oldal árait veszi figyelembe, a visszaigazolást, valamint számlát angol nyelven készíti el és az árak amerikai dollárban lesznek feltüntetve, kivéve ha a felhasználó ezeket a rendelés leadásakor máshogyan nem kéri.
  Ugyanígy, ha a Felhasználó által küldött vásárlási szándékot kifejező email magyar nyelvű, akkor a Szolgáltató alap esetben a magyar nyelvű oldal árait veszi figyelembe, a visszaigazolást, valamint számlát magyar nyelven készíti el és az árak magyar forintban lesznek feltüntetve, kivéve ha a felhasználó ezeket a rendelés leadásakor máshogyan nem kéri.
 7. A Felhasználó szabadon fizethet mindkét pénznemben választása szerint, és nincs hozzáférési korlátozás, megkötés vagy megkülönböztetés a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatosan.

A megrendelések feldolgozása és az adásvétel teljesítése

 1. A megrendelések feldolgozása munkaidőben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
 2. A feldolgozási idő a visszaigazolástól számított 1-3 munkanap között változat. Nem vállalunk felelősséget a rajtunk kívül álló okok miatt bekövetkező változás vagy késedelem miatt.
 3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.
 4. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.
 5. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.
 6. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.
 7. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha
  • a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
  • a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.
 8. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.
 9. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

Számlázás

 1. A Szolgáltató a teljesítést követően, a Felhasználó részére elektronikus számlát állít ki. A számla kizárólag elektronikus formában alkalmas adóigazgatási azonosításra, mivel a pdf fájl a megtekinthető számlakép mellett további, csak elektronikusan kezelhető információkat (elektronikus aláírás, időbélyeg) is tartalmaz. A számlakép önmagában nem minősül hiteles bizonylatnak!
 2. A Szolgáltató által küldött elektronikus számla megfelel a 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendeletben előírt feltételeknek a jótállással kapcsolatban, így a számla elektronikus jótállási jegyként elfogadható. Az számla és így az elektronikus jótállási jegy is letölthető az eredeti, vásárláskor kapott e-mailben közölt letöltési címen a jótállási idő végéig.
 3. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az így kiállított elektronikus Számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek. A számlázáshoz megadott e-mail cím megváltozása esetén a Felhasználó kötelessége haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót az adat megváltozásáról. Amennyiben a Felhasználó ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget a Szolgáltató felé, úgy abból fakadó, határidőket illető jogos reklamációval nem élhet.

Elállás joga

 1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
 2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 3. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
 4. A termék visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie, ha a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.
 5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
 6. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak.
 7. A Fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
 8. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.
 9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
 10. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
 11. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.
 12. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.
 13. A Fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.
 14. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
 15. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.
 16. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 17. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén postai úton vagy e-mailben (akár az innen letölthető elállási nyilatkozat kitöltésével és elküldésével). Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, e-mailen történő jelzés alkalmával pedig az e-mail elküldésének az időpontját. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.
 18. Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Fogyasztó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.
 19. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
 20. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
 21. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
 22. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.
 23. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.
 24. Elállási jog gyakorlásának a menete:
  1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot a Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére elküldeni.
  2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe.
  3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
  4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
  5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

Ez az Általános Szerződési Feltételek első része. A dokumentum két oldalból áll és itt folytatódik: